Công nghệ chế biến gạo đồ mới không cần giai đoạn ngâm giúp tiết kiệm chi phí sản xuất

Cùng với Canavere Industry, STUDIO TECNICO APPIANI SRL đã phát triển thành công công nghệ chế biến gạo đồ tiên tiến giúp giảm thời gian nấu nướng của hộ gia đình xuống còn 8 đến 10 phút đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, là một trong những cải tiến đáng kể nhất của công nghệ mới này.

Công nghệ hoàn toàn mới của Canavere chế biến ra gạo đồ có chất lượng cao mà không cần giai đoạn ngâm. Quy trình mới chỉ cần 80 lít nước cho mỗi tấn thóc, giảm 93% lượng nước tiêu thụ của bạn.

Như chúng ta biết, công nghệ chế biến thông thường cần khoảng 1200 lít nước để ngâm một tấn thóc. Nước chế biến này được mua hoặc bơm từ giếng. Nước thải sau đó cần phải được xử lý, dẫn đến chi phí ngày càng tăng do các quy tắc môi trường ngày càng khắt khe hơn.

Hơn nữa, chi phí tiêu thụ điện năng cũng giảm hơn 30% so với dây chuyền chế biến áp suất liên tục hiện đại có sẵn trên thị trường.

Để xem đầy đủ bài viết vui lòng xem trang 50 tạp chí Milling and Grain magazine

https://millingandgrain.com/magazine/jun-2021/?Page=50

Hoặc liên hệ với Hoàng Uyên, 0936632015 để biết thêm chi tiết09 3663 2015