Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép

Ngày 20/4/2017, FrigorTec đã mời các khách hàng đi tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép.

Đây là nhà máy chế biến malt bia đầu tiên tại Việt nam, nhằm cung cấp malt bia cho các công ty trong nước và xuất khẩu.

Công suất chế biến mỗi ngày 360 tấn

Công suất chứa của 8 silo: 30.000 tấn

Sử dụng 04 máy Granifrigor KK440.

Máy Granifrigor đã được vận hành vào tháng 12/2016Vui lòng click vào đây để xem hình ảnh đầy đủ của chuyến tham quan09 3663 2015