GRANIFRIGOR™ KK 310 Tropic


Công ty FrigorTec đã được cấp bằng chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001: 2008. Doanh nghiệp này còn là hội viên:

  • Hội khuyến trợ Trường nghề xay sát nước Đức Braunschweig e. V., Bonn / nước Đức
  • RKL, Rendsburg / nước Đức
  • Viện đào tạo liên bang Burg Warberg e.V., Warberg / nước Đức
  • Hội ngũ cốc Thụy sĩ, Luzern / Swiss
  • ALB, Stuttgart / nước Đức
  • AGF, Detmold / nước Đức

Thiết bị được Hội giám sát kỹ thuật TÜV kiểm tra ngay tại công xưởng. Thông thường không cần thiết phải kiểm tra lại máy GRANIFRIGOR™ tại nơi lắp đặt.

Thông tin tư vấn:
Ms. Nguyen Vu Thi Hoang Uyen (Ni)
Sales Assistant
Mobile: 09 3663 2015
Email: hoang_uyen@sontag-consult.com

09 3663 2015