• Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép

  Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép

  FrigorTec đã tổ chức chuyến tham quan nhà máy Intermalt Việt nam. Công suất Silo chứa 30.000 tấn, sử dụng 4 máy Granifrigor KK440

 • Vì sao nên bảo quản lạnh nông sản sau thu hoạch?

  Vì sao nên bảo quản lạnh nông sản sau thu hoạch?

 • Ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ đến mùi hương của gạo

  Ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ đến mùi hương của gạo

  Độ tươi là một tính chất quan trọng cho gạo và sự chín trong quá trình lưu dẫn đến một số thay đổi về mặt hóa lý (vị dụ: độ dẻo, thành phần hóa học, kết cấu, màu sắc và hương vị). Các thay đổi sau khi thu hoạch đối với mùi hương của gạo có thể kiểm soát được một phần bằng các điều kiện lưu trữ.

 • 09 3663 2015