• Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép

    Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép

    FrigorTec đã tổ chức chuyến tham quan nhà máy Intermalt Việt nam. Công suất Silo chứa 30.000 tấn, sử dụng 4 máy Granifrigor KK440

  • 09 3663 2015