Mức tiêu hao năng lượng điện

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH MÁY GRANIFRIGOR.

Phụ thuộc vào:

  • Độ ẩm và nhiệt độ của không khí xung quanh
  • Độ ẩm và nhiệt độ của sản phẩm
  • Điều chỉnh nhiệt độ làm lạnh

Giá trị thực tế:

  • 2 - 5 kWh /tấn (ôn đới)
  • 6 -10 kWh /tấn (nhiệt đới)

Thời gian vận hành máy tùy thuộc vào công suất tải vào thùng hoặc kho chứa.

Sau khi đã đạt đến nhiệt độ và độ ẩm mong muốn, máy sẽ được ghắt điện. Việc làm lạnh lại chỉ cần thiết  sau khoảng 2-6 tháng (tùy thuộc vào điều kiện khí hậu) khi nhiệt độ lớp thóc bề mặt có sự tăng nhiệt.

Quá trình làm lạnh lại chỉ tiêu thụ lượng điện năng trong khoảng từ 3%-5% so với chi phí vận hành ban đầu.

Nhờ tính chất bảo ôn, dẫn nhiệt rất kém của ngũ cốc nên quá trình tăng nhiệt lớp thóc bề mặt và truyền nhiệt diễn ra rất chậm.

Ghi chú: thời gian vận hành máy làm lạnh tùy thuộc công suất làm lạnh của máy, công suất tải vào thùng chứa và công suất chứa của kho, Silo.

09 3663 2015