Sontag Consult

Sơ lược về công ty: Sontag Consult Thành lập năm 2009 tại Đức

Văn phòng chính: Zargleben 3A – D-29487 Luckau, CHLB Đức

Văn phòng đại diện tại Thái lan: 984/43 Sukhumvit 71, Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110,Thái Lan.

Dịch vụ Cung cấp:

  • Phát triển các dự án trong ngành công nghiệp lúa gạo;
  • Thiết lập các hệ thống công nghệ xay xát;
  • Quản lý Dự án;
  • Tư vấn thị trường đầu ra, tư vấn nguồn thiết bị;
  • Phát triển thị trường giữa Châu Âu và Châu Á;
  • Thiết lập chiến lược kinh doanh;
  • Đào tạo giám đốc bán hàng
09 3663 2015