Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép

Ngày 20/4/2017, FrigorTec đã mời các khách hàng đi tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép. Đây là nhà máy chế biến malt bia đầu tiên tại Việt nam, nhằm cung cấp malt bia cho các công ty trong nước và xuất khẩu.

Tham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái MépTham quan nhà máy Intermalt Việt nam tại KCN Cái Mép
09 3663 2015