Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017

Triển lãm thương mại lớn nhất tại khu vực Châu Á về máy móc và thiết bị nông nghiệp AGRITECHNICA ASIA 2017 diễn ra tại BITEC - 88 Bangna Trad Road Khwaeng Bang Na, Bangkok từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017

Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017Triển lãm Agritechnica Bangkok 2017
09 3663 2015